Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Energie Studio B.V.

Energie Studio B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij  jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

 1. Over ons

Energie Studio B.V.
Witteweg 17
1431 GZ Aalsmeer
KVK: 82949557
info@energiestudio.nl

 1. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens


Contact
Om contact met jou te onderhouden of op te nemen, verwerkt Energie Studio B.V. (mogelijk) jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerkt Energie Studio B.V. jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, energieverbruik en andere inhoudelijke informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Afspraken
Bij het maken van afspraken, verwerken wij jouw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam in onze agenda, en eventueel jouw e-mailadres in geval van online afspraken of telefoonnummer in geval van telefonische afspraken.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: niet langer dan een jaar na afloop van de afspraak

Installatie & monitoring

Omwille van de installatie van een product, hebben wij jouw wifi-wachtwoord en een e-mailadres nodig. Met het e-mailadres wordt een account gemaakt voor het product, die wij vervolgens kunnen monitoren. Tijdens het monitoren kunnen wij uw energieverbruik aflezen.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: tot de garantie van de installatie verloopt

Gratis producten/diensten

Wanneer wij een gratis product/dienst aanbieden, zoals het toesturen van een folder, dan verwerken we mogelijk jouw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Commerciële en informatieve e-mails

Wanneer je een (gratis) product/dienst bij ons hebt afgenomen, dan sturen wij jou na de  aankoop of na afloop commerciële en informatieve e-mails. Wij verwerken daarvoor jouw voornaam en e-mailadres, die we eerder van jou hebben ontvangen door het uitvoeren van onze (gratis) dienst of het versturen van het (gratis) product. Ook is het mogelijk dat we jouw woonplaats/vestigingsplaats gebruiken.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: totdat jij je uitschrijft

Nieuwsbrief

Wij versturen je graag een nieuwsbrief. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op onze website, en op elk moment kun je je weer uitschrijven. Wij verzamelen hiervoor jouw voor- en achternaam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Reviews

Het kan zijn dat wij per mail vragen of jij een review wil schrijven die we kunnen plaatsen op onze website en op onze social media kanalen. Energie Studio B.V. vraagt dan of we jouw voornaam en/of bedrijfsnaam en jouw woonplaats/vestigingsplaats mogen gebruiken voor bij de review.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang onze website online staat of zolang onze social media kanalen actief zijn

Urenregistratie

Energie Studio B.V. registreert haar uren zodat wij inzicht krijgen in hoe wij onze werkuren besteden. Wij verwerken hiervoor jouw bedrijfsnaam en/of voor- en achternaam.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie en voor onze financiële administratie verwerken wij (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens. Een deel van deze gegevens kunnen we hebben verkregen omdat we eerder contact hadden of we eerder een offerte hebben gestuurd.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Klantenoverzicht

Energie Studio B.V. houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verwerken we (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij eerder van jou verkregen omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk

Omdat Energie Studio B.V. jou waardeert als klant, sturen wij jou bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerken wij  jouw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens (bij een fysiek geschenk) en/of e-mailadres (bij een digitaal geschenk).

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Sollicitaties

Wanneer je bij ons solliciteert, (kunnen) wij jouw naam, (de persoonsgegevens binnen het) cv, en contactgegevens verwerken.

Grondslag van de AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Indien je niet in dienst treedt, bewaren wij jouw gegevens maximaal 4 weken

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Energie Studio B.V. persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Energie Studio B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

 1. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

 • Blastcloudmovers
 • WordPress
 • Google (Drive, Gmail, Analytics)
 • Exact
 • Laposta
 • Pipedrive
 • WeTransfer
 • Solar Monkey
 • Enphase Energy

Energie Studio B.V. verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

 1. Doorgifte aan derde landen

Energie Studio B.V. probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Energie Studio B.V. toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Energie Studio B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Energie Studio B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Welke cookies Energie Studio B.V. plaatst, zijn:

Functionele cookies. Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en Energie Studio B.V.  hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

(Geanonimiseerde) analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee de websitehouder statistieken van zijn website kan bijhouden. Denk aan het aantal bezoekers, hoe lang een bezoeker op de website is en welke browser de bezoeker gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor onze statistieken. We verzamelen geen IP-adressen, dus wij hoeven geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

De grondslag om statistieken bij te houden, is gerechtvaardigd belang. Dit is een van de door de AVG genoemde grondslagen waarop wij (net zoals de grondslag toestemming) persoonsgegevens mogen verwerken. Wij hebben ons belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy).

Marketing cookies / tracking cookies. Deze cookies meten wat je doet op een website en ze volgen ander internetgedrag. Dit is om een persoonlijk profiel van jou op te bouwen voor marketingdoeleinden. Voor deze cookies heeft Energie Studio B.V. expliciet jouw toestemming nodig. Energie Studio B.V. gebruikt de volgens plugins/applicaties waardoor er tracking cookies geplaatst zouden kunnen worden:

 • een plugin van Laposta. Hiermee kan Energie Studio B.V. gerichte e-mailcampagnes opstellen.
 • een Facebookpixel. Hiermee kunnen wij gerichte advertenties tonen op Facebook.
 1. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Energie Studio B.V. van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Energie Studio B.V. toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Energie Studio B.V.met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar tim@energiestudio.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Energie Studio B.V., dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 28 december 2022